Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Referenties

Onze referenties

  Realisatie
Sint-Bertinuskerk Bulskamp

In het kader van een dringende herstelling aan de Sint Bertinuskerk te Bulskamp wordt een onderzoek gedaan naar de vochthuishouding en de zoutbelasting van enkele muren. Hiertoe wordt de sokkelzone van de muren onderzocht op opstijgend vocht en hygroscopische zouten en in welke mate zij het pleisterwerk kunnen beïnvloeden.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Productiehal Drongen - Onderzoek toestand van de betonnen kolommen van het "exoskelet"

De kolommen van een productiehal te Drongen vertoonden vooral aan de WZW kant van deproductiehal ernstige visuele betonschade. De kolommen aan de ONO zijde daarentegen vertonen bij visuele controle veel minder schade. Om zeker te zijn van een correcte aanpak werd er alvorens over te gaan tot restauratie een analyse van de algemene toestand van het beton gevraagd.

Bekijk deze realisatie

  Onder de loep
Schimmelvorming tijdens de huur, wie betaalt de rekening?

In de loop van een huurovereenkomst klaagt een huurder over schimmelvorming binnen in de huurwoning. Wie dient dit dan op te lossen? Kan de huurder ook een vergoeding wegens mingenot vragen? A.M.Consult kan hier als deskundige optreden! Op basis van ons rapport kan dan gekeken worden wie verantwoordelijk is en welke stappen er moeten genomen worden om de problemen op te lossen.

Lees meer

  Realisatie
B Mine Beringen - Analyse voegmortel en legmortel kolenwasserij en ophaalgebouwen

Ter gelegenheid van de restauratie en herbestemming van de gebouwen van de koolmijn worden van de kolenwasserij monsters van de legmortel en van de vier ophaalgebouwen monsters van de voegmortel geanalyseerd door A.M.Consult.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Woning te Baasrode - Vochtprobleem

Het onderzochte vochtprobleem doet zich voor tussen de ramen op de eerste verdieping van het hoekpand gelegen net achter de Scheldedijk te Baasrode.

Bekijk deze realisatie

  Onder de loep
Parket start onderzoek naar slechte staat sociale woningen

Vele (sociale) woningen zijn in slechte staat. De vraag is dikwijls: wat is de oorzaak? A.M.Consult kan deze bepalen dmv verschillende onderzoeken. De oorzaak kan zowel aan een probleem in de woning liggen als aan de manier van bewoning. Op basis van ons rapport kunnen er dan maatregelen genomen worden. In vele gevallen kunnen door onze grondige expertise en de directe aanpak van de oorzaak onnodige kosten worden voorkomen.

Lees meer

  Realisatie
VTS-site Sint-Niklaas - Registratie van de bouwelementen in het herenhuis

Door een grote zwamaantasting in het herenhuis van de VTS-site te Sint-Niklaas moesten in de aangetaste ruimtes net wat afbraakwerken gebeuren. Vermits het gebouw beschermd is heeft A.M.Consult voorafgaand aan de afbraakwerken in de aangetaste ruimtes van het herenhuis de verschillende bouwelementen geregistreerd.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Claustrum van de Abdij van't park Heverlee-Leuven - Bouwhistorisch- en materiaaltechnisch vooronderzoek

A.M.Consult heeft van 2005 tot 2010 één van de grootste vooronderzoeken uitgevoerd. Op basis van de verschillende deelonderzoeken werd een uitgebreid rapport met restauratieopties samengesteld.

Bekijk deze realisatie

  Onder de loep
Betonschade oorzaken

Beton die in slechte staat verkeert is zeer gevaarlijk! Vandaar dat het noodzakelijk is indien u twijfelt aan de toestand van de beton van uw woning, school, openbaar gebouw, brug...dat u dit grondig laat inspecteren door een expert vooraleer er ongelukken gebeuren! A.M Consult kan u daarbij helpen. Hierna vindt u een beknopt overzicht van de meest voorkomende soorten betonschade

Lees meer

  Realisatie
Kasteel Blauwhuis Izegem - Vocht- en zoutonderzoek

A.M.Consult zocht naar de oorzaak van het manifeste vochtprobleem in Kasteel Blauwhuis te Izegem. In verschillende kamers zijn er duidelijke sporen van vochtproblemen zoals afbladderende verf, verbrokkeld pleisterwerk, vochtvlekken en leksporen.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Koetshuizen Kasteel Sorghvliedt Marneflaan 3 te Hoboken

Ter voorbereiding van de restauratie van de buitenschil van de koetshuizen van het kasteel Sorghvliedt werd een materiaal-technisch onderzoek uitgevoerd naar de voormalige afwerklagen en de vocht- en zoutbelasting van de koetshuizen.

Bekijk deze realisatie

  Onder de loep
A.M.Consult bundelt specialisten in teamverband

A.M.Consult onder de loep! Studiebureau A.M. Consult (Sint-Niklaas) staat tijdens restauratie- en renovatieprojecten van roerend en onroerend erfgoed in voor het vooronderzoek. Dit vooronderzoek spitst zich hoofdzakelijk toe op het bouwhistorisch, bouwchemisch, bouwfysisch en materiaaltechnisch onderzoek van het patrimonium.

Lees meer

Heeft u ook een project of een probleem waarbij A.M.Consult u kan begeleiden?

Aarzel dan niet, vertrouw op het onafhankelijk advies van onze specialisten en neem contact met ons op om uw project tot een goed einde te brengen of uw probleem definitief op te lossen!

Contacteer ons