Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Referenties

Onze referenties

  Realisatie
Sint-Bertinuskerk Bulskamp

In het kader van een dringende herstelling aan de Sint Bertinuskerk te Bulskamp wordt een onderzoek gedaan naar de vochthuishouding en de zoutbelasting van enkele muren. Hiertoe wordt de sokkelzone van de muren onderzocht op opstijgend vocht en hygroscopische zouten en in welke mate zij het pleisterwerk kunnen beïnvloeden.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Productiehal Drongen - Onderzoek toestand van de betonnen kolommen van het "exoskelet"

De kolommen van een productiehal te Drongen vertoonden vooral aan de WZW kant van deproductiehal ernstige visuele betonschade. De kolommen aan de ONO zijde daarentegen vertonen bij visuele controle veel minder schade. Om zeker te zijn van een correcte aanpak werd er alvorens over te gaan tot restauratie een analyse van de algemene toestand van het beton gevraagd.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
B Mine Beringen - Analyse voegmortel en legmortel kolenwasserij en ophaalgebouwen

Ter gelegenheid van de restauratie en herbestemming van de gebouwen van de koolmijn worden van de kolenwasserij monsters van de legmortel en van de vier ophaalgebouwen monsters van de voegmortel geanalyseerd door A.M.Consult.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Woning te Baasrode - Vochtprobleem

Het onderzochte vochtprobleem doet zich voor tussen de ramen op de eerste verdieping van het hoekpand gelegen net achter de Scheldedijk te Baasrode.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
VTS-site Sint-Niklaas - Registratie van de bouwelementen in het herenhuis

Door een grote zwamaantasting in het herenhuis van de VTS-site te Sint-Niklaas moesten in de aangetaste ruimtes net wat afbraakwerken gebeuren. Vermits het gebouw beschermd is heeft A.M.Consult voorafgaand aan de afbraakwerken in de aangetaste ruimtes van het herenhuis de verschillende bouwelementen geregistreerd.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Claustrum van de Abdij van't park Heverlee-Leuven - Bouwhistorisch- en materiaaltechnisch vooronderzoek

A.M.Consult heeft van 2005 tot 2010 één van de grootste vooronderzoeken uitgevoerd. Op basis van de verschillende deelonderzoeken werd een uitgebreid rapport met restauratieopties samengesteld.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Kasteel Blauwhuis Izegem - Vocht- en zoutonderzoek

A.M.Consult zocht naar de oorzaak van het manifeste vochtprobleem in Kasteel Blauwhuis te Izegem. In verschillende kamers zijn er duidelijke sporen van vochtproblemen zoals afbladderende verf, verbrokkeld pleisterwerk, vochtvlekken en leksporen.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Koetshuizen Kasteel Sorghvliedt Marneflaan 3 te Hoboken

Ter voorbereiding van de restauratie van de buitenschil van de koetshuizen van het kasteel Sorghvliedt werd een materiaal-technisch onderzoek uitgevoerd naar de voormalige afwerklagen en de vocht- en zoutbelasting van de koetshuizen.

Bekijk deze realisatie

  Realisatie
Oriënterend vooronderzoek naar de structurele conserveringstoestand van het Paddeschoothof te Sint-Niklaas

A.M.Consult voerde de nodige inspecties en analyses uit teneinde de structurele conserveringstoestand van de omwalde herenwoning te kunnen beoordelen, dit ter voorbereiding van de opmaak van het restauratiedossier. Het onderzoek bestond uit volgende deelonderzoeken: vochtonderzoek, zoutonderzoek en analyses van de nog aanwezige oude mortels.

Bekijk deze realisatie

Heeft u ook een project of een probleem waarbij A.M.Consult u kan begeleiden?

Aarzel dan niet, vertrouw op het onafhankelijk advies van onze specialisten en neem contact met ons op om uw project tot een goed einde te brengen of uw probleem definitief op te lossen!

Contacteer ons