Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts

Welkom bij A. M. Consult dé adviseurs bij renovatie & restauratie

A.M. CONSULT VOOR RENOVATIE & SANERING

Experts in onderzoek & vaststellingen van bouwproblemen & bouwgebreken

Geconfronteerd met bouwgebreken, bouwschade of bouwproblemen?
Wij analyseren uw probleem en reiken u de mogelijke oplossingen voor bouwproblemen aan. 

Vocht, schimmelvorming, gevelschade, betonrot, houtworm- & zwamaantasting hebben voor ons al jaren geen geheimen meer. Sinds 1989 adviseren wij, na grondig onderzoek, oplossingen voor bouwproblemen, zowel in kleine eenvoudige gevallen als in gecompliceerde megadossiers

Wij leveren bij elke expertise de correcte oplossing samengevat in een rapport, zodat u bij een duurzame sanering van uw probleem geen onnodige of overdreven kosten maakt.

ALGEMENE BOUWPROBLEMEN & BOUWGEBREKEN

Ken de oorzaak van uw bouwprobleem!

Kies voor deskundig en kwalitatief advies en vermijd foutieve vaststellingen en overbodige kosten

Vochtschade
Gevelschade & betonrot
Houtaantasting

 

A.M. CONSULT VOOR RESTAURATIE & ERFGOEDZORG

Experts in monumentenzorg en materiaaltechnisch & bouwhistorisch onderzoek

Bezit u monumentaal erfgoed of woont u in een beschermd monumentaal gebouw en u denkt aan restaureren of saneren?

Wij kunnen voor u voorafgaand aan de restauratiewerken het materiaaltechnisch onderzoek uitvoeren. Hierbij brengen wij de bouwchemische, bouwfysische en bouwbiologische toestand in kaart. Ook voor deskundig onderzoek naar de samenstelling van de doorheen de jaren gebruikte materialen en afwerkingen kunt u bij ons terecht.

Wij houden hierbij rekening met de geschiedenis en de bestemming van het gebouw. Een doorgedreven bouwhistorisch onderzoek kan het ganse restauratiedossier ondersteunen en mogelijke restauratieopties aanreiken.

Sinds 1989 hebben wij meer dan 600 dossiers afgeleverd, van kleinschalige tot zeer omvangrijke en complexe onderzoeken. Dit werd mogelijk gemaakt door teamwerk van een uitgelezen aantal vaste en freelance medewerkers. Onze talrijke rapporten getuigen van onze erfgoedexpertise en onze grondige aanpak.

BESCHERMD ERFGOED & MONUMENTEN

Restaureer met de juiste informatie!

Vertrek van een grondig en onafhankelijk materiaaltechnisch en bouwhistorisch onderzoek zodat een foutieve aanpak vermeden wordt en het vooropgestelde doel bereikt wordt, zonder afbreuk te doen aan de monumentale en historische waarde.

Materiaaltechnisch onderzoek
Bouwhistorisch onderzoek
CHE rapporten

 

A.M. CONSULT VOOR ADVIES, BIJSTAND, PROJECTMANAGEMENT & WERFCOÖRDINATIE

U wenst onroerend goed aan te kopen of u moet renovatie- of restauratiewerken laten uitvoeren en u mist de expertise om dit op de meest rationele manier aan te pakken?

Wij adviseren u, bij het oplossen en saneren van de aanwezige bouwgebreken en bouwproblemen.  Dit zowel bij omvangrijke

De complexiteit van de hedendaagse, in de bouwsanering, renovatie en restauratie gebruikte technieken vereist begeleiding door gespecialiseerde deskundige experts. Zo vermijdt u overbodige en onnodige kosten mét behoud van een correcte en duurzame afhandeling van de geplande uitvoering.

Wij staan voor u op basis van de onderzoeksbevindingen in voor advies, werfopvolging en –coördinatie. Zelfs voor het totale projectmanagement kunt u op ons rekenen. Wij verlenen bijstand voor zowel schade expertises als tegenexpertises en verdedigen hierbij uw belangen, stevig onderbouwd, bij uw tegenpartij.

De investering in onze expertise geeft u gegarandeerd minder zorgen!

CONSULTING & ADVIES

Ons dienstenpakket houdt meer in dan onderzoeken en rapporteren.

Wij kunnen u adviseren bij de planning of uitvoering van de noodzakelijke werken. Desgewenst verzorgen wij voor u de coördinatie, de begeleiding en controle van de uitvoering, zelfs al zijn de werken reeds aangevat en dienen er zich onverwachte problemen aan. Op deze manier haalt u, zolang nodig, de noodzakelijke gespecialiseerde technische kennis in huis in de mate van de behoefte.

Expertise analyse & advies
Administratief
Logistiek