Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Referenties>Betonschade oorzaken

Betonschade oorzaken

Betonrot - Betonschade balkon
  1/9
Betonschade
  2/9
Betonschade - Betonrot -Wapeningsijzer roest - Carbonatatie
  3/9
Betonschade - Betonrot - Wapeningsijzer roest
  4/9
Betonschade - Betonrot balkon
  5/9
Betonrot - Carbonnatatiecontrole
  6/9
Betonschade - Wapeningsijzer
  7/9
Vochtschade - Stalactieten aan beton
  8/9
Betonschade
  9/9

Beton is een robuust materiaal, sterk en duurzaam. Indien goed ontworpen en uitgevoerd, zijn betonproducten en betonconstructies zeer goed bestand tegen een veelheid van belastingen en mogelijke aantastingen. Maar toch zijn er specifieke aantastingen waar beton minder goed tegen bestand is.  We sommen hier even voor u de meest voorkomende soorten betonschade op.

Betonschade door carbonatatie

Carbonatatie is herkenbaar aan scheuren in het betonoppervlak in combinatie met afgedrukte schollen beton, de roestende wapening komt bloot te liggen.

Tijdens de verharding van het beton ontstaat calciumhydroxide (uit cement) wat reageert met kooldioxide uit de atmosfeer. Calciumhydroxide zorgt voor het alkalische milieu in het beton en beschermt zo de wapening. Door de carbonatatiereactie daalt de pH-waarde uiteindelijk tot onder de 8 à 9, waardoor corrosie van de wapening (betonrot) mogelijk wordt.

Betonschade door chloride

Chloride-indringing komt meestal voor in zeeklimaat of op plaatsen waar zout gestrooid wordt zoals bruggen. Betonrot komt ook voor in betonsoorten waar de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride (CaCl2) overschreden werd.

In gewapend beton is het wapeningsstaal normaal gesproken goed beschermd tegen corrosie. Dankzij het sterk alkalische milieu in beton, wordt op het wapeningsstaal een dunne beschermende laag gevormd, de passiveringslaag. Deze passiveringslaag kan verloren gaan door twee fenomenen: carbonatatie en overschrijding van een maximum chloridegehalte.  Het chloridegehalte in betongrondstoffen is streng gereglementeerd. Chloriden kunnen in beton dringen door langdurig contact met zeewater, zeewind en dooizouten.

Betonschade door chemische aantasting

Schade aan beton kan ook worden veroorzaakt door chemische reacties tussen stoffen die aanwezig zijn in de cementsteen en de toeslagstoffen. Een hoge vochtigheid is daarbij een voorwaarde. De aantasting leidt onder andere tot uitzetting, scheurvorming en uitspoeling van reactieproducten. Ettringietvorming en alkali-silicareactie (ASR) zijn de belangrijkste vorm van chemische aantasting.

Betonschade door fysische en mechanische aantasting

Scheuren in beton kunnen verschillende oorzaken hebben. Er kunnen scheuren ontstaan door thermische werking als er vervormingen worden verhinderd. Maar ook mechanische overbelasting kan een oorzaak zijn voor het optreden van scheuren in het beton of de combinatie met andere materialen, zoals bv stalen delen, bevestigingsmiddelen, metselwerk...

Betonschade door vorst en dooizouten

Water dat in de betonscheuren indringt kan bevriezen in de winterperiode.  Dit heeft een volumevergroting van het water tot gevolg en kan ervoor zorgen dat er betonschilfers afgedrukt worden.

 

Wil u weten welke betonschade u heeft?  Hoe u deze best kunt repareren?  Hoe ver de schade is gevorderd?  A.M.Consult kan de nodige testen voor u uitvoeren!   Contacteer ons

 


Bekijk onze andere referenties