Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts

Onze expertise:
analyse, metingen & controles

ALGEMENE BOUWPROBLEMEN & BOUWGEBREKEN

Ken de oorzaak van uw bouwprobleem!

Kies voor deskundig en kwalitatief advies en vermijd foutieve vaststellingen en overbodige kosten

Vochtschade
Gevelschade & betonrot
Houtaantasting

 

BESCHERMD ERFGOED & MONUMENTEN

Restaureer met de juiste informatie!

Vertrek van een grondig en onafhankelijk materiaaltechnisch en bouwhistorisch onderzoek zodat een foutieve aanpak vermeden wordt en het vooropgestelde doel bereikt wordt, zonder afbreuk te doen aan de monumentale en historische waarde.

Materiaaltechnisch onderzoek
Bouwhistorisch onderzoek
CHE rapporten

 

CONSULTING & ADVIES

Ons dienstenpakket houdt meer in dan onderzoeken en rapporteren.

Wij kunnen u adviseren bij de planning of uitvoering van de noodzakelijke werken. Desgewenst verzorgen wij voor u de coördinatie, de begeleiding en controle van de uitvoering, zelfs al zijn de werken reeds aangevat en dienen er zich onverwachte problemen aan. Op deze manier haalt u, zolang nodig, de noodzakelijke gespecialiseerde technische kennis in huis in de mate van de behoefte.

Expertise analyse & advies
Administratief
Logistiek

 

Vertrouw op onze experts 

Onze senior consultants hebben respectievelijk meer dan 30 en 40 jaar beroepservaring en werken samen met specialisten in verschillende gespecialiseerde domeinen. Wij kunnen, naast onze ervaring en de beschikking over de noodzakelijke onderzoeksapparatuur, putten uit een database verzameld over meer dan 30 jaar uit gegevens van meer dan 600 onderzoeken en dossiers.

Wij leveren, zowel voor kleine als grote projecten, complete deskundige dossiers af met neutrale, onafhankelijke en volledig technisch onderbouwde adviezen.

Wij luisteren graag naar uw probleem.
Neem snel contact op met een van onze experts.

Stel ons uw vraag