Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Expertise>Gevelschade & betonrot

Gevelschade & betonrot

Luchtpolutie, zure regen, biologische en klimatologische invloeden zijn de meest voorkomende oorzaken van de degradatie van gevelmaterialen.

Steendegradatie - Schade voegwerk - Analyse voegmortel
  1/15
Steendegradatie
  2/15
Scheuronderzoek - St-Martinuskerk Desselgem
  3/15
Loskomende balkonranden door falende waterdichting, biologische aantasting en vorst
  4/15
Proefreiniging - Huis Janssens, Zamanstraat 49 te SInt-Niklaas
  5/15
Steendegradatie natuursteen
  6/15
Degradatie metselwerk in sokkelbereik
  7/15
Pleisterschade aan nagebootste speklaag - schade aan waterlijst - Voeg- en steendegradatie
  8/15
Steendegradatie natuursteen
  9/15
Proefreiniging - Scherpenbergmolen Westmalle
  10/15
Natuursteendegradatie
  11/15
Waterschade door gebrek aan druiplijst & vorstschade
  12/15
Proefreiniging interieur
  13/15
Scheuronderzoek - Scheur in gevelmetselwerk
  14/15
Steendegradatie natuursteen
  15/15

Ken de oorzaak van geveldegradatie en gevelschade en vertrouw op een gefundeerd saneringsadvies

Vooraleer met een gevelreiniging, -renovatie of –restauratie te beginnen is het aangewezen om een grondige inspectie naar schade en bevuiling door te voeren samen met een inventarisatie van de gebruikte gevelmaterialen. Aan de hand van de nodige analyses kunnen, rekening houdend met het architecturaal karakter en de wensen van de bouwheer,  de noodzakelijke  systemen vastgelegd worden om tot de nodige saneringen en renovaties/restauraties over te gaan.

Inspectie metselwerk en dakaansluiting puntgevel

Onze technisch sterke onderzoeken en betrouwbare metingen bezorgen u sowieso resultaat.

BETONONDERZOEK, SCHADEANALYSE & METINGEN

 • Inspectie op loszittende delen
 • Controle van de wapeningsdekking en -locatie
 • Meting van de carbonatatiediepte
 • Chloridebepalingen

Lees ook onze 'Onder de loep' Betonschade oorzaken

Betononderzoek veldtest

STEEN- & MORTELONDERZOEK

 • Identificatie van natuursteen
 • Mortelanalyses op bind-, vulmiddelen en toeslagstoffen
 • Meting van steendegradatie
 • Analyse van pleistermortels
Mortelonderzoek - Analyse afwerklagen en verf

VOCHTONDERZOEK & ABSORPTIEMETINGEN

 • Absorptiemetingen op steenachtige gevelmaterialen
 • Meting van het vochtgehalte van gevelmaterialen
Meting waterabsorptie - Karstenproef

ZOUTANALYSES & ZOUTMETINGEN

 • Indicatieve zoutbepalingen op de gevelmaterialen met teststroken, ter plaatse
 • Zoutanalyses en kwantitatieve zoutbepalingen in labo
Analyse van zoutschade - Zoutmetingen

SCHEUR- & STABILITEITSINSPECTIES

 • Endoscopische inspectie van spouwankers
 • Controle op herstellingen van spouwankers (endoscopie en trekproeven)
 • Inspectie en in kaart brengen van gevelscheuren
 • Bewegingsmeting van scheuren
Scheuronderzoek & in kaart brengen van scheuren

GEVELINSPECTIES

 • Inspectie van mechanische beschadigingen
 • Gevelinspectie op bevuiling en beschadigingen door weersinvloeden
 • Controle van gevelbekledingen
 • Controle van voegwerk
 • Proefreinigingen
Gevelinspectie - Onderzoek oorspronkelijke bepleistering & gevelbeschadigingen

DAK-, TERRAS- EN BALKONINSPECTIES

 • Inspectie op beschadigingen en waterdichtheid
 • Controle van de regenwaterafvoeren
 • Controle van waterdichtingsmembranen
Inspectie balkon - Waterdichtheid - Betonrot - Betonschade

Van elk onderzoek of expertise, groot of klein, ontvangt u een duidelijk verslag en behandelingsvoorstel. Op aanvraag kan dit eventueel worden aangevuld met een uitgewerkt lastenboek, vergezeld van een kostenraming.

Wil u ook weten wat het probleem precies is?
Laat ons het nodige onderzoek uitvoeren
en vertrouw op onze metingen en expertise.

Bespreek uw situatie met een van onze experts.
Bel 03 780 61 53


Bekijk onze andere specialisaties