Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Expertise>Houtaantasting

Houtaantasting & zwamontwikkeling

Hout is van oorsprong een levend natuurproduct dat als voedsel kan dienen voor andere organismen. Zowel in de natuur als na verwerking kan aantasting door deze organismen aanzienlijke schade veroorzaken. Aantastingen van constructiehout door zwammen of houtborende insecten kunnen in het slechtste geval zelfs de stabiliteit van houtstructuren in gevaar brengen. Ernstige houtaantasting van meubelen gaat dan weer gepaard met financiële en esthetische waardevermindering.

Zwamaantasting - Huiszwam - Serpula lacrymans
  1/20
Houtaantasting - Anobium punctatum - Kever
  2/20
Zwamaantasting - Huiszwam - Serpula lacrymans
  3/20
Houtworm - Huisboktor - Hylotrupes bajulus - Schadebeeld - Vraatgangen
  4/20
Houtworm - Huisboktor -Hylotrupes bajulus - Schadebeeld - Vraatgangen
  5/20
Zwamaantasting - Huiszwam -Serpula lacrymans
  6/20
Houtworm - Huisboktor - Hylotrupes bajulus - Larve
  7/20
Houtworm - Huisboktor - Hylotrupes bajulus - Larve
  8/20
Zwamaantasting - Kelderzwam - Coniophora puteana
  9/20
Grote Klopkever - Xestobium rufovillosum - Kever
  10/20
Grote Klopkever - Xestobium rufovillosum - Larven en eieren
  11/20
Grote Klopkever - Xestobium rufovillosum - Schadebeeld
  12/20
Zwamaantasting - Huiszwam -Serpula lacrymans
  13/20
Spinthoutkever - Lyctus brunneus - kever
  14/20
Structurele aantasting van een balkkop
  15/20
Houtworm - Huisboktor -Hylotrupes bajulus - Kever
  16/20
Houtworm - Huisboktor -Hylotrupes bajulus - Kever
  17/20
Huisboktor - Hylotrupes bajulus - Schadebeeld
  18/20
Huisboktor - Hylotrupes bajulus - Larve
  19/20
Grote Klopkever - Xestobium rufovillosum - Schadebeeld
  20/20

Ken de oorzaak en de omvang van de schade en laat u correct adviseren over de saneringswijze

Houtaantasting vindt veelal zijn oorzaak bij de gebruikte houtsoorten en de klimatologische  en bouwfysische omstandigheden waarin ze zich bevinden. Bepaalde houtsoorten worden gemakkelijker door bepaalde insecten aangetast dan andere. Sommigen tasten alleen loof- of naaldhout aan, andere de beiden. In onze gebieden zijn de meest schadelijke bedreigingen de huisboktor (Hylotrupes bajulus), de kleine klopkever (Anobium punctatum), de grote klopkever (Xestobium rufovillosum) en de bruine spinthout- of parketkever (Lyctus brunneus), elk met een op elkaar gelijkende doch verschillende levensduur en –cyclus en een specifieke vraatschade. Bij aantasting door zwammen liggen vocht samen met de juiste temperatuur vaak aan de oorsprong van de aantasting. Een oordeelkundige analyse is noodzakelijk om tot een efficiënte sanering aan een verantwoorde kostprijs te kunnen overgaan.

Symbioseaantasting Zwam en Grote Klopkever
Huisboktor - Hylotrupes bajulus - Schadebeeld

Onze technisch sterke onderzoeken en betrouwbare metingen bezorgen u sowieso resultaat.

Inspectie van insectenschade

 • Identificatie van het aangetaste hout
 • Akoestische en visuele controle naar de activiteit van de aantasting
 • Identificatie van de schadeveroorzakende insecten
 • Inschatting van de omvang en de locatie van de aantasting
Houtaantasting door insecten

Inspectie van zwamaantasting

 • Identificatie van de zwam of zwammen
 • Vocht- en klimaatmetingen
 • Inschatting van de omvang en de locatie van de aantasting
Huiszwam - Serpula Lacrymans groeit door voegen van het metselwerk

Onderzoek van vochtschade en houtrot

 • Bepaling van de schadeoorzaak
 • Vocht- en klimaatmetingen
 • Inschatting van de omvang en de locatie van de schade
Vochtschade en houtrot

Structureel houtonderzoek

 • Identificatie van de gebruikte houtsoorten
 • Controle van de houtstructuur op breuken, barsten en verzwakkingen
 • Controle van balkopleggingen in de muur op verrotting en zwam- of insectenaantasting
Structurele aantasting van een balkkop

Van elk onderzoek of expertise, groot of klein, ontvangt u een duidelijk verslag en behandelingsvoorstel. Op aanvraag kan dit eventueel worden aangevuld met een uitgewerkt lastenboek, vergezeld van een kostenraming.

Wil u ook weten wat het probleem precies is?
Laat ons het nodige onderzoek uitvoeren
en vertrouw op onze metingen en expertise.

Bespreek uw situatie met een van onze experts.
Bel 03 780 61 53


Bekijk onze andere specialisaties