Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Expertise>Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek heeft tot doel de bouw-, gebruiks- en bewoningsgeschiedenis van gebouwen in beeld te brengen om, aangevuld met de noodzakelijke materiaaltechnische bevindingen, de juiste en verantwoorde opties en beslissingen te kunnen nemen bij restauratie en/of herbestemming. Het stelt je in staat om bij aanpassingswerken de erfgoedwaarden maximaal tot hun recht te laten komen en ze tegelijkertijd een rol te geven in het huidige gebruik.

Iconografie - Abdij van park - Leuven
  1/17
Bouwsporenonderzoek
  2/17
Archiefonderzoek
  3/17
Archiefonderzoek
  4/17
Archiefonderzoek
  5/17
Heverlee Abdij van Park Pandgang
  6/17
Heverlee Abdij van Park Pandgang - Iconografie
  7/17
Antwerpen Bordeauxstraat 12 -Archiefonderzoek kadaster - Kadasteronderzoek - CHE-Rapport
  8/17
Oudenaarde Sint-Walburgakerk
  9/17
Antwerpen Leysstraat 9-11-13 - Detail voorgevel
  10/17
Heverlee Abdij van Park Archief Oostelijke vleugel
  11/17
Oudenaarde Sint-Walburgakerk
  12/17
Leuven HIW (Hoger Instituut voor Wijsbegeerte) - Archiefonderzoek
  13/17
Gent Burgstraat - Perkamentstraat - Archiefonderzoek kadaster - Kadasteronderzoek
  14/17
Bouwsporenonderzoek
  15/17
Leest Sint-Niklaaskerk - Bouwopname - Klokken
  16/17
Pepingen Hoeve De Helle
  17/17

Onze technisch sterke onderzoeken en betrouwbare metingen bezorgen u sowieso resultaat.

Wat kunnen wij doen?

  • Archief- & literatuuronderzoek
  • Iconografisch onderzoek
  • Bouwopmetingen met 3D lasertechnologie
  • Bouwsporenonderzoek
  • Architectuurhistorisch onderzoek
  • Kunsthistorisch onderzoek
  • Historisch onderzoek van tuinen en parken
  • Inventarisatie & fotosurvey ’s
Antwerpen Leysstraat 9-11-13

Wil u restaureren op basis van de juiste informatie?
Neem dan contact op met ons voor een grondig onafhankelijk bouwhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek.

Bespreek uw situatie met een van onze experts.
Bel 03 780 61 53


Bekijk onze andere specialisaties