Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Expertise>Expertise, analyse & advies

Expertise, analyse & advies

U wenst een onroerend goed aan te kopen en zou inzicht willen in de toestand van het gebouw, de aanwezige bouwgebreken, de mogelijke oplossingen en de te verwachten saneringskosten?
U stelt bouwgebreken of schade vast aan uw bestaande eigendom, verbouwing of nieuwbouw?

Gebreken aan natuursteenvloer
  1/14
Doorlekkende machineolie in plafond - Test voor extractie
  2/14
Slechte aansluiting klokputje
  3/14
Fout in dakgootbekleding
  4/14
Losgekomen dakafvoer
  5/14
Vochtschade aan verf door lekkende afvoerverbinding
  6/14
Vochtschade aan verf door lekkende afvoerverbinding
  7/14
Doorsnede dak- en gootaansluiting
  8/14
Afbladderende verf en steendegradatie door vocht
  9/14
Degradatie metselwerk in sokkelbereik
  10/14
Afbladderende verf
  11/14
Degradatie metselwerk in sokkelbereik
  12/14
Pleisterschade aan nagebootste speklaag - Schade aan waterlijst - Voeg en steendegradatie
  13/14
Waterschade door gebrek aan druiplijst & vorstschade
  14/14

A.M. Consult brengt de bouwschade en/of bouwgebreken in kaart, analyseert de problemen en reikt de mogelijke oplossingen aan in een gedetailleerd onderzoeksrapport.

Wat kan dit inhouden?

  • Oriënterend plaatsbezoek en inventarisatie van de aanwezige bouwproblemen en bouwgebreken.
  • Eenvoudig mondeling advies bij kleine eenvoudige problemen.
  • Gedetailleerd onderzoek en analyse van de vastgestelde bouwgebreken en-problemen.
  • Gefundeerde rapportering van de onderzoeksbevindingen met aanreiking van de mogelijke oplossingen.

Wil u ook weten wat het probleem precies is? Waar uw schade vandaan komt?
Laat ons dan het nodige onderzoek uitvoeren
en vertrouw op onze metingen en expertise.

Bespreek uw situatie met een van onze experts.
Bel 03 780 61 53


Bekijk onze andere specialisaties