Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Referenties>Kasteel Blauwhuis Izegem - Vocht- en zoutonderzoek

Kasteel Blauwhuis Izegem - Vocht- en zoutonderzoek

Het kasteel is geëvolueerd uit een pachthoeve van de heerlijkheid van Schiervelde, de oudste vermeldingen daarvan dateren reeds uit 1544. Zoals bijna elk gebouw kent het een rijke bouwgeschiedenis waarbij de huidige vorm werd gegeven door de ingrijpende vernieuwingen van 1880. De laatste restauratie dateert van 1986-1988, een restauratie van het dak en de gevels.

Het kasteel evolueerde van hoeve tot kasteel maar er kan aangenomen worden dat er van het originele hoevemateriaal weinig meer overschiet. Het kasteel werd sinds de laatste grote verbouwing gebruikt als woonst, tot 1984. Tot november 2015 werd het kasteel gedeeltelijk gebruikt als restaurant en feestzalen, sindsdien staat het leeg.

In verschillende kamers binnen dit gebouw zijn duidelijke sporen van vochtproblemen. Het gaat voornamelijk om: afbladderende verf, verbrokkelend pleisterwerk, vochtvlekken en leksporen.

Doel van het onderzoek is de oorzaak van het manifeste vochtprobleem opsporen en een advies formuleren om het probleem op te lossen.
Aan de hand van alle resultaten, gecombineerd met de visuele waarnemingen ter plaatse en de informatie verstrekt door de verschillende betrokkenen ( eigenaar, architect, huurder…) worden conclusies getrokken die eenduidig de oorzaak van het probleem bepalen.

Eenmaal de juiste diagnose gesteld is kan een remedie-advies gegeven worden teneinde het probleem op te lossen en het gebouw en het binnenklimaat ervan terug optimaal te maken.


Bekijk onze andere referenties