Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Wat houdt een compleet onderzoek in?

Wat houdt een compleet onderzoek in?

Elk onderzoek resulteert in een neutraal en onafhankelijk advies, eventueel aangevuld met coördinatie en begeleiding. Wij voeren met dezelfde accuraatheid zowel kleine expertises of deelopdrachten uit als grote gecompliceerde megaonderzoeken.

Stap 1

Onze technisch sterk onderlegde experten komen snel ter plaatse voor een eerste vaststelling die resulteert in een klare en duidelijke offerte.

Stap 2

Na goedkeuring van de offerte worden alle metingen en monsternames uitgevoerd ter plaatse, samen met alle onderzoeken en fotosurvey’s die noodzakelijkerwijze moeten gebeuren in situ.

Stap 3

De verzamelde monsters worden onderzocht in het labo, en de resultaten worden geïnterpreteerd en verwerkt in een laboverslag.

Stap 4

Alle onderzoeksresultaten en bevindingen worden verwerkt en gebundeld in een betrouwbaar en sterk gefundeerd rapport met de gepaste adviezen en de noodzakelijk te nemen maatregelen. Bij langlopende onderzoeken worden desgewenst tussentijdse rapporten over het verloop aangeleverd.

Stap 5 (facultatief)

Desgewenst worden de nodige lastenboekteksten aangeleverd en kan gezorgd worden voor verdere coördinatie, begeleiding, opvolging en controle van de uit te voeren werken.