Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Voor wie is onze expertise bestemd?

Onze expertise is er voor u

Bij aankoop, onderhoud, renovatie en restauratie

VOOR PARTICULIEREN

 • Voor eigenaars of huurders met vocht- & bouwschade
 • Voor al wie bezig is met bouwen, verbouwen, renoveren of restaureren
 • Voor aspirant kopers of huurders die een doorlichting willen alvorens tot een definitieve beslissing over te gaan

VOOR MEDE EIGENAARS EN SINDICI

 • Die renovatie- of onderhoudswerken willen plannen
 • Die arbitrage of vaststellingen willen bij bouwgebreken of huurdersschade
 • Voor schadevaststellingen en ramingen of tegenexpertises bij verzekeringsclaims

VOOR AANNEMERS

 • Die oplossingen zoeken voor bouwproblemen bij reiniging, renovatie, restauratie of nieuwbouw

VOOR VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

 • Voor vaststellingen en ramingen of tegenexpertises bij schadeclaims

VOOR ARCHITECTEN

 • Die een doorlichting naar eventuele bouwgebreken en aantastingen willen alvorens een renovatie- of restauratiedossier op te starten
 • Die een bouwhistorisch inzicht willen voor het opstellen van een verantwoord restauratiedossier
 • Die de correcte uitvoeringswijze van bepaalde reinigings-, restauratie-, renovatie of saneringstechnieken willen staven
 • Die nauwkeurige lastenboeken en exacte kostenramingen willen

VOOR ERFGOEDDIENSTEN

 • Die een bouwhistorisch inzicht willen voor het opstellen van een verantwoord restauratiedossier
 • Die een overzicht willen van de biologische aantastingen en de bouwfysische & bouwchemische toestand van een monumentaal restauratieproject.