Wij zetten de loep
op uw patrimonium

Contacteer onze experts
Home>Referenties>Claustrum van de Abdij van't park Heverlee-Leuven - Bouwhistorisch- en materiaaltechnisch vooronderzoek

Claustrum van de Abdij van't park Heverlee-Leuven - Bouwhistorisch- en materiaaltechnisch vooronderzoek

  1/3
  2/3
Abdij van Park Leuven - Oostelijke infermerie kapitelzaal
  3/3

Korte omschrijving van het onderzoek

Exhaustief archivalisch en iconografisch onderzoek

Bouwhistorisch en sekwentieel onderzoek

Materiaal-technisch onderzoek (inclusief 17de-eeuwse bibliotheek en refter)

Diagnostisch onderzoek

Laboratoriumonderzoek

Dendrochronologisch onderzoek        

Omstandige conservatie- en restauratie adviezen en besteksomschrijvingen

Historisch archivalisch onderzoek van de tuinen

 

Bouwsporen tekenen zich soms af op de wanden onder de bestaande afwerkingslagen. Deze kunnen dan via sonderingen nader onderzocht worden. Zo werden op de buitengevel van de schatkamer van de Abdij van Park sporen teruggevonden van rondboogvormige vensteropeningen met een venstertracering.


Bekijk onze andere referenties